سبد خرید شما خالی است.

شش عمل نادرست بعد از رابطه جنسی
عشق ورزیدن به همسر تنها در رابطه جنسی خلاصه نمی شود بلکه رفتار شما قبل و بعد از آن نیز اهمیت دارد. اعمال شما معانی مختلفی برای همسرتان دارد و رابطه آینده شما را شکل می دهد، بنابراین با احتیاط عمل کنید. در ادامه چند عمل نادرست بعد از رابطه جنسی را میخوانید.
ادامه مطلب